JE ČAS NA ZMĚNU

Vytvořte si web podle nových trendů v aplikaci shopadmin®, která poroste s vámi. Vyměňte svůj stávající systém a uspořádejte si obsah v moderním on-line nástroji pro tvorbu a správu webových stránek.

Produktový list k VOP - Registrace nebo prodloužení domény - oblibenestranky.cz

Popis plnění: Poskytovatel registruje nové domény (jako držitel domény je vždy uveden objednatel), zajišťuje jejich správu (nastavení DNS, změna kontaktních údajů.) a zároveň prodlužování platnosti domén. Poskytovatel provádí správu záznamů u domény prostřednictvím svého účtu. Prodloužení domén probíhá dle pravidel jednotlivých národních správců domén.

Lhůta plnění: Plnění nastane po připsání částky na účet poskytovatele, nejpozději do pěti (5) pracovních dní po připsání částky z výzvy k úhradě.

Součinnost: V případě, že objednatel nepřevede správu domény pod poskytovatele je nutná součinnost (zajištění správného nastavení DNS záznamů domény) objednatele s poskytovatelem při spuštění produktů na serverech poskytovatele.

Ukončení smluvního vztahu: Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli spolu s výpovědí email, který bude uveden u domény po ukončení služeb poskytované poskytovatelem a převést doménu mimo účet poskytovatele. Po ukončení smluvního vztahu nebude poskytovatel provádět správu záznamů u domény. 

Ceník domén ( registrace, prodloužení): Cena za registraci a prodloužení je od 390,-Kč bez DPH/rok. Aktuální ceník domén bude zaslán na vyžádání emailem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plnění k objednávce se může skládat z více produktových listů.

Oblibene.cz s.r.o., IČ:05469562, DIČ:CZ05469562, shopadmin® je registrovaná ochranná známka (č.364569).

 

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023