JE ČAS NA ZMĚNU

Vytvořte si web podle nových trendů v aplikaci shopadmin®, která poroste s vámi. Vyměňte svůj stávající systém a uspořádejte si obsah v moderním on-line nástroji pro tvorbu a správu webových stránek.

Produktový list k VOP - e-shop - oblibenestranky.cz

Popis plnění: Jedná se o pronájem licence aplikačního softwaru shopadmin® (e-shop) pro správu textového obsahu, části grafických prvků včetně webhostingu. 

Součinnost: Objednatel poskytne součinnost při dodání podkladů nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky.

Lhůta plnění: Základní lhůta pro splnění závazku je 30 dní od potvrzení objednávky nebo dodání podkladů, podle toho co nastane později.

Technické parametry plnění: základní velikost prostoru pro hosting je 100MB včetně instalace systému shopadmin. K systému jsou zaslány přístupové údaje (přihlašovací jméno, heslo) na email uvedený v objednávce. Systém obsahuje editor textu a fotografií pro publikování obsahu objednatelem. Přístup k FTP nebo jiným zdrojovým kódům nebo souborům neposkytujeme. 

Ceník: Cena je součástí objednávkového formuláře podle zadání parametrů plnění a služeb. 

Aktualizace, upgrade: Upgrade jsou poskytovány pro aktualizaci softwaru shopadmin® podle vydaných standardů poskytovatele.

Popis provozu k plnění: webcare – součástí je, pronájem licence shopadmin®, zálohování dat – obsahu webu v režimu D1 a D7 a emailová podpora k pronájmu technické funkčnosti licence shopadmin® (info@oblibene.cz) od 9:00-15:00 hod.

Webhosting: je vymezený prostor pro systém a data objednatele k zajištění plnění smlouvy v základní velikosti 100MB, a více podle potřeby objednávek objednatele. Přenos dat je neomezený. Zvolenou variantu plnění nelze změnit, lze navýšit v systému shopadmin® kapacitu bez možnosti snížení kapacity.

Ukončení smluvního vztahu: ukončení smluvního vztahu nastane nepotvrzením objednávky pro další období.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plnění k objednávce se může skládat z více produktových listů.

Oblibene.cz s.r.o., IČ:05469562, DIČ:CZ05469562, shopadmin® je registrovaná ochranná známka (č.364569).

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023