JE ČAS NA ZMĚNU

Vytvořte si web podle nových trendů v aplikaci shopadmin®, která poroste s vámi. Vyměňte svůj stávající systém a uspořádejte si obsah v moderním on-line nástroji pro tvorbu a správu webových stránek.

Produktový list k VOP - Prezentace bootstrap

Popis plnění: Jedná se o pronájem systému a webového prostoru (hosting). Poskytovatel naplní systém dodanými plněním v rozsahu maximálně dvou (2) normostran textu a 20 fotografií. Správa obsahu probíhá prostřednictvím zaslání požadavku objednatele na emailovou adresu poskytovatele info@oblibene.cz

Součinnost: Objednatel poskytne součinnost při dodání podkladů nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky.

Lhůta plnění: Základní lhůta pro splnění závazku je 30 dní od potvrzení objednávky nebo dodání podkladů, podle toho co nastane později.

Technické parametry plnění: maximální velikost pro hosting je 50MB. Přístup do administrace, FTP nebo jiným zdrojovým kódům se k prezentaci neposkytuje. Rozložení webové stránky zvolená šablona prezentace a barva (tj. rozložení grafických prvků, barvy aj.) odpovídá vyplnění objednávkového formuláře.

Ceník: Cena je součástí objednávkového formuláře podle zadání parametrů plnění a služeb.

Aktualizace, upgrade: V rámci provozu ze smlouvy jsou poskytovány aktualizace pro změny, které vyžaduje legislativa tj. např. IČ, změna nebo přidání adresy, změna provozní doby aj. Jakékoliv změny v obsahu jsou zpoplatněny podle ceníku vícepráce. Upgrade systému není poskytován.

Popis provozu k plnění: webcare – součástí je zálohování dat – zálohování textového obsahu webu v režimu D1 a D7, licence k systému, telefonická (tel. 775340902) a emailová (info@oblibene.cz) podpora od 9:00-15:00 hod, webhosting, správa domény, konzultace v rozsahu 3 požadavků/rok, v délce trvání max. 1 hod/požadavek.

Webhosting: je vymezený prostor pro systém a data objednatele k zajištění plnění smlouvy. Přenos dat je neomezený.

Ukončení smluvního vztahu: ukončení smluvního vztahu nastane nepotvrzením objednávky pro další období.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plnění k objednávce se může skládat z více produktových listů. 

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023