JE ČAS NA ZMĚNU

Vytvořte si web podle nových trendů v aplikaci shopadmin®, která poroste s vámi. Vyměňte svůj stávající systém a uspořádejte si obsah v moderním on-line nástroji pro tvorbu a správu webových stránek.

Produktový list k VOP - samostatné plnění - oblibenestranky.cz

Popis plnění: Rozšiřuje nebo zpřesňuje jednotlivé produkty včetně sdružujících služeb.

Součinnost: Objednatel poskytne součinnost při dodání podkladů nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky.

Lhůta plnění: Základní lhůta pro splnění závazku je 30 dní od potvrzení objednávky nebo dodání podkladů, podle toho co nastane později.

Technické parametry plnění: Jsou součástí objednávky služeb a plnění.

Ceník: 

  •    Technická správa, analýzy, kódování, grafické práce, programování, konzultace, správa obsahu…………….1.450,-Kč/hodina
  •    MD......................10.900,-/den

Aktualizace, upgrade: podle sjednaného plnění nebo služeb.

Popis provozu k plnění: na základě individuálních požadavků na správu nebo rozšíření plnění o standardizované produkty aplikačního softwaru shopadmin® nebo úpravy v systému shopadmin®.

Webhosting: je vymezený prostor pro systém a data objednatele k zajištění plnění smlouvy podle potřeby objednatele.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Plnění k objednávce se může skládat z více produktových listů.

Oblibene.cz s.r.o., IČ:05469562, DIČ:CZ05469562, shopadmin® je registrovaná ochranná známka (č.364569).

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2022