JE ČAS NA ZMĚNU

Vytvořte si web podle nových trendů v aplikaci shopadmin®, která poroste s vámi. Vyměňte svůj stávající systém a uspořádejte si obsah v moderním on-line nástroji pro tvorbu a správu webových stránek.

1 KROK - NÁZEV STRÁNEK

Zadejte název Vašich nových stránek

Do pole název stránek napište název firmy nebo domény. Můžete uvést i jméno služby nebo produktu. Název stránek využije aplikace shopadmin® i jako titulek stránky, ten si můžete později změnit podle potřeby v SEO nastavení.

Dalším krokem jsou přihlašovací údaje do aplikace shopadmin® pro Vaše nové stránky.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023